Bostads AB Drott

Föremålet för bolagets verksamhet är att själv eller genom hel- eller delägda bolag förvärva fastigheter och tomträtter samt förvalta fast och lös egendom och bedriva därmed förenlig verksamhet.