Bremme-Bjuv AB

Bolaget skall bedriva handel med fastigheter, bilar samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.