Brolins Bygg i Stockholm AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.