Brotvåan AB

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.