Brotvåan AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Brotvåan AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Fiskaregatan 17, 30290