Bygg O Fastighetsbolaget Ripeka AB

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter. Bedriva handel med fastigheter och värdehandlingar. Bedriva konsulterande verksamhet inom byggnads- och fastighetsbranschen, samt utföra byggnadsverksamhet i egen regi och på entreprenadbasis. Utföra komplett fastighetsservice och därmed förenlig verksamhet. Konsulterande verksamhet skall bedrivas inom följande områden: Projektledning, byggledning, byggkontroll, besiktningar, teknisk och administrativ fastighetsförvaltning samt utredningar inom byggnads-och fastighetsbranschen.