Byggcentralen Leif Carlsson AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Göteborg, Västra Götaland, .

Bolaget skall bedriva ny- och ombyggnad av fastigheter samt köp och förvaltning av fast egendom, driva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Byggcentralen Leif Carlsson AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 031211571
Adress: Kanongränd 4 C, 41504