C J Åkesson Fastighetsförvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Skåne, Skurup, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom byggbranshen, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till C J Åkesson Fastighetsförvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 041139959
Adress: Kyrkogatan 19, 27434