Capitec Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävle, Gävleborg, .

Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Capitec Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0707452430
Adress: Vijvägen 11, 81740