Carl Jan Granqvist Förvaltnings AB

Bolaget skall driva rörelse bestående i tillhandahållande av lagerutrymme för vin, samt erbjuda andra tjänster med anknytning till vin bedriva hotell- och restaurangrörelse köpa, sälja och förvalta värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.