Carlfo Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Jönköping, Vetlanda, .

Bolaget skall bedriva förvaltning av, och handel med, fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Carlfo Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0383763650
Adress: Box 177, 57422