Carlhem Fastighets AB

Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, bedriva fastighetsförvaltning samt äga och förvalta värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.