Carlsson & Merkel Fastigheter i Ankarsrum AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.