Citypark Gallerian AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.