Conventum Förvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Stockholm, .

Föremålet för bolagets verksamhet är bedrivande av byggnadsverksamhet via dotterbolag, handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Conventum Förvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0841000205
Adress: Norrskogsvägen 21, 11264