Conventum Förvaltning AB

Föremålet för bolagets verksamhet är bedrivande av byggnadsverksamhet via dotterbolag, handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.