Debugger Of Sweden AB

Bolaget skall bedriva IT-konsultverksamhet inom PC- och datanätverksområdet, utveckling och försäljning av IT-system för PC, uthyrning och försäljning av datanätverkutrustning jämte därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva uthyrning av kontorsinventarier och utrustning för bogserbåtsverksamhet samt verksamhetslokaler. Förutom detta ska bolaget idka handel med metaller och ädla stenar.