Diös Fastigheter V AB

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.