Eba-Emmaboda Bostads AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Emmaboda, Kalmar, .

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Emmaboda kommun förvärva, äga bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar.

Kontaktuppgifter till Eba-Emmaboda Bostads AB
Hemsida: www.emmaboda.se
Email: eba@emmaboda.se
Telefon: 047118400
Adress: Box 122, 36122