Ekvågen Invest AB

Bolaget skall äga, köpa och förvalta fastigheter och värdepapper samt förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.