Etacafastigheter AB

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning och befordran av frakt och passagerare med flygplan, samt därmed förenlig verksamhet.