Fabriks- & Hantverksföreningens i Helsingborg By

Bolaget skall förvalta och äga fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.