Fastigheten Freja 3 i Karlstad AB

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.