Fastighets AB Baronet

Bolaget ska bedriva verksamhet med att äga och förvalta fastigheter, exploatera mark, bedriva handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.