Fastighets AB C 10

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.