Fastighets AB C 10

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Höganäs, Skåne, .

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Fastighets AB C 10
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0431417850
Adress: Brännerigatan 17, 26337