Fastighets AB Elviria 2

Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga och förvalta en villafastighet om 4 rum och kök med c:a 130 kvm konstruktionsyta, jämte tillhörande tomt om c:a 200 kvm med beteckningen 9 E, Pueblo Sueco, Urbanisation Elviria, Marbella, Spanien och att mot vederlag upplåta nyttjanderätt till fastigheten åt aktieägarna.