Fastighets AB S-Ken 5

Bolaget ska bedriva byggnadsrörelse, fastighetsförvaltning, handel med och uthyrning av fordon, produktionsutrustningar och industritillbehör, handel med varupartier företrädesvis industriförnödenheter och konsumtionsvaror, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.