Fastighetsbolaget Eskil AB

Bolaget skall bedriva lantbruk, uppfödning och försäljning av hästar, förvaltning av fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.