Fastighetsbolaget Malmgården KB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Enköping, Uppsala, .

Fastighetsförvaltning.

Kontaktuppgifter till Fastighetsbolaget Malmgården KB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 017127995
Adress: Simtuna-Högby 4, 74972