Fastighetsbolaget Partum AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Borås, Västra Götaland, .

Bolaget skall idka fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Fastighetsbolaget Partum AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 033130050
Adress: Hansinggatan 84, 50753