Fastighetsbolaget Wallhinden KB

Äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.