Fastighetsfören Kosacken i Varberg Ekonomisk För

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Föreningen har till ändamål att genom förvärvande och förvaltande av fastigheter, själv eller genom helägt dotterbolag: – bereda medlemmarna bostäder, – bereda medlemmarna lokaler, – främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Kontaktuppgifter till Fastighetsfören Kosacken i Varberg Ekonomisk För
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Söndreklippevägen 5, 43293