Fastighetsremover AB

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling och fastighetsförädling, handel med fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.