Fhb Centralhuset AB

Bolaget skall förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.