Fhb Centralhuset AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Dalarna, Hedemora, .

Bolaget skall förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Fhb Centralhuset AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 0225595900
Adress: Box 9, 77621