Finshyttan Fastighets AB

Aktiebolagets verksamhet skall vara att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – äga, utveckla och förvalta fast och lös egendom, bedriva uthyrning av bostadslägenheter och lokaler, samt driva därmed förenlig verksamhet.