Fjärås Bygg AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och handel med fast egendom samt värdepapper.