För Dragsö Koloniträdgårdar Ek För i Karlskrona

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att inneha och förvalta fastigheten Karlskrona Dragsö 1:3 samt därvid, upplåta marklotter åt boende inom Karlskrona kommun för att av dem brukas som koloniträdgårdar, förvalta och underhålla de i ! 2 angivna gemensamma anläggningarna, upprätthålla god ordning inom fastigheten, tillgodose medlemmarnas ekonomiska intresen samt främja gemenskapen mellan medlemmarna bl.a. genom studie- och fritidsverksamhet samt deltagande i skötsel av gemensamma anläggningar, samt verka för att miljö- och hälsoskyddskrav uppfylls vid brukande av såväl gemensamma anläggningar som enskilda kolonilotter.

Kontaktuppgifter till För Dragsö Koloniträdgårdar Ek För i Karlskrona
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Norra Smedjegatan 37, 37133