Förvaltnings AB Österro

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Sverige, .

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt direkt eller indirekt bedriva juridisk verksamhet. Vidare får bolaget köpa och sälja aktier och andra värdepapper.

Kontaktuppgifter till Förvaltnings AB Österro
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 060184440
Adress: Box 817, 85123