Fraktex Fastighetsförvaltning AB

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.