Frauenzimmer AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Dalarna, Falun, .

Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Frauenzimmer AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 023794110
Adress: Stigaregatan 7 A, 79160