Gårdsjöns Fastighetsförvaltning AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Flen, Södermanland, .

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva förvaltning av värdepapper smat därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Gårdsjöns Fastighetsförvaltning AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 015712210
Adress: Box 104, 64223