Gårdsjöns Fastighetsförvaltning AB

Bolaget ska äga och förvalta fast egendom och bedriva förvaltning av värdepapper smat därmed förenlig verksamhet.