Gerdéns Byggnads AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Kalmar, .

Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Gerdéns Byggnads AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 048057400
Adress: Box 716, 39127