Gesang Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Halland, Kungsbacka, .

Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter utföra fastighetsservice samt äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och därmed förenliga verksamheter.

Kontaktuppgifter till Gesang Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 031162300
Adress: Box 141, 42923