Gesang Fastighets AB

Bolaget skall äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter utföra fastighetsservice samt äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och därmed förenliga verksamheter.