Gj Egendom AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Filipstad, Värmland, .

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling och förvaltning av fastigheter för bostäder och lokaler och därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Gj Egendom AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Box 131, 68223