Gj Egendom AB

Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling och förvaltning av fastigheter för bostäder och lokaler och därmed förenlig verksamhet.