Grip 13-14 Fastighets AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Älmhult, Kronoberg, .

Bolaget ska förvalta lös och fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Grip 13-14 Fastighets AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 047614880
Adress: Knutsgatan 1, 34332