Grip 13-14 Fastighets AB

Bolaget ska förvalta lös och fast egendom och idka därmed förenlig verksamhet.