Helsingborgsporten AB

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.