Helsingborgsporten AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Helsingborg, Skåne, .

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Helsingborgsporten AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 040182555
Adress: Box 1050, 25110