Herresta Godsförvaltning

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Södermanland, Strängnäs, .

Lantbruk, fastighetsförvaltning samt entreprenadverksamhet inom jordbruk. Spannmålsproduktion av vete, korn, ärter, oljeväxter samt julgranar. Djurproduktion av får och nötkött. Körsysslor såsom snöröjning och vägunderhåll.

Kontaktuppgifter till Herresta Godsförvaltning
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: information saknas
Adress: Herresta Säteri, 64791