Hesteba AB

Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av jordgubbar och handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.