Hoforshus AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävleborg, Hofors, .

Bolaget ska till föremål för sin verksamhet ha * att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler för hantverkets och industrins behov, för kommunal service och affärsidkare, * att stimulera stimulera och befrämja näringslivsverksamheten, * att äga aktier och andelar i bolag, * att anställa och samordna personal för teknisk försörjning inom Hofors kommunkoncern, * svara för teknisk försörjning för Hofors kommun och därmed sammanhängande verksamheter * att bedriva förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Hoforshus AB
Hemsida: www.hoforshus.se
Email: info@hoforshus.se
Telefon: 029029200
Adress: Box 153, 81323