HSB Hyreshem AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Gävle, Gävleborg, .

Bolaget skall förvärva, äga och förvalta fast egendom och värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till HSB Hyreshem AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 065070312
Adress: Box 1134, 80135