Hyresbostäder i Sverige Iii Gul AB

Bolaget skall direkt eller indirekt, äga, förvalta och uthyra fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.