Ikano Bostad Västerås AB

Nedan företag är listat som ett företag med uthyrning av bostäder och lägenheter som heltidssyssla eller som bisyssla och är direkt eller indirekt en hyresvärd i kommunen/kommunerna: Västerås, Västmanland, .

Föremålet för bolagets verksamhet är att självt eller genom dotterbolag äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Kontaktuppgifter till Ikano Bostad Västerås AB
Hemsida: information saknas
Email: information saknas
Telefon: 021103660
Adress: information saknas 22370